Hyper-V 安裝 Ubuntu 無法抓到網卡 驅動設定 Hyper-V 安裝 Ubuntu 無法抓到網卡 驅動設定
  Linux 、   Hyper-V       ez      2012-04-26

修改 modules:

vi /etc/initramfs-tools/modules

將檔案內容加入以下:

hv_vmbus
hv_storvsc
hv_blkvsc
hv_netvsc

更新資訊:

update-initramfs –u

重新開機:

shutdown -r now

檢查HV驅動裝好沒:

lsmod


標籤:   Hyper-V 、   Linux

我要留言